Vi tager din databeskyttelse alvorligt. Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

Vi tager din databeskyttelse alvorligt. Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.
Massive Motorsport er dataansvarlig for de oplysninger, vi indsamler om dig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Hvis du ønsker at kontakte os angående vores behandling af personoplysninger, kan du gøre det på: mads@massivemotorsport.com

Behandling af persondata
Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du er kunde hos Massive Motorsport og køber på vores webshop indhenter vi en række informationer om dig.

I forbindelse med køb behandles typisk følgende typer af oplysninger., navn, adresse, telefonnummer, e-mail og kreditkortoplysninger
Derudover indsamles kontaktoplysninger på diverse leverandører og samarbejdspartnere i vores interesse med det formål at kommunikere og afregne.

Vores website indsamler og behandler vi en række informationer. Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på. I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail,  adresse og kreditkortoplysninger

Sikkerhed
Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Formål
Oplysningerne indsamlet i forbindelse med køb på webshop bruges til at kunne sende købte produkter til korrekt adresse og betaling af disse
Oplysningerne indsamlet på hjemmesiden bruges til at identificere dig som bruger og vise dig de annoncer, som vil have størst sandsynlighed for at være relevante for dig. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold.

Dataminimering
Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

Data holdes ajour
Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne på hjemmesiden til at meddele os dine ændringer, så sørge vi for at opdatere dine persondata. Hvis vi selv bliver opmærksomme på, at data ikke er korrekte opdaterer vi oplysningerne og giver dig meddelelse om dette.
Periode for opbevaring

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Videregivelse af oplysninger
Data om din brug af websitet, hvilke annoncer, du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om, i afsnittet om ”Brug af cookies” nedenfor. Oplysningerne anvendes til målretning af annoncering.

Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

Massive Motorsport videregiver i nogle tilfælde oplysninger om kunder/brugere for statistiske formål.

Brug af cookies:
Trafikmåling: Ved at måle den trafik, der er på vores hjemmeside, ved vi, hvor mange besøgende vi har. Det er vigtigt, så vi kan sørge for, at vores servere kan holde til trafikken og sørge for, at hjemmesiden fungerer optimalt og er brugervenlig.

Cookies
Vi anvender cookies til ovenstående formål. En cookie består af en tekstfil, der bliver lagret i din browser. Den har til formål at kunne genkende dén enhed, du besøger vores site med – og husker altså hvordan du har ageret, sidst du besøgte vores side. Vi gemmer ingen personlige oplysninger, og de kan ikke indeholde virus.

2.1 Hvor lang tid opbevarer vi cookies?
En cookie bliver slettet af sig selv, når der er gået et bestemt antal måneder. Hver gang du besøger vores site, fornyes udløbsfristen.
2.2 Hvordan sletter jeg cookies?
Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering
2.3 Hvordan undgår jeg cookies?
Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering
2.4 Hvad cookies bruges til på vores website?
Vi indsamler data, så vi kan føre statistik over, hvor mange der besøger vores side, så vi bl.a. kan sikre, at vores servere kan holde til det. Samtidig indsamler vi oplysninger om køn, alder og geografi, så vi kan opbygge en bredere forståelse af vores målgruppe og derved tilbyde et bedre produkt samt en bedre service.
2.5 Trafikmåling via Google Analytics
Vi anvender cookies fra Google Analytics, så vi kan måle hvor meget trafik, der er på vores website.
Ønsker du at fravælge cookies fra Google Analytics, kan du klikke her: http://tools.google.com/dlpage/

Websitet indeholder cookies fra tredjeparter, der i varierende omfang kan omfatte: Google og Facebook.

Dine rettigheder
Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du ovenfor og på vores hjemmeside.
Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker et eventuelt afgivet samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Her har også mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata.

Du har mulighed for at benytte dig af dataportabilitet, hvis du ønsker dine oplysninger flyttet til en anden dataansvarlig eller databehandler. Før vi videregiver dine oplysninger, beder vi dig om samtykke hertil.

Vi sletter af egen drift dine persondata, når de ikke længere er nødvendige for det formål, som de er indsamlet til.